Genetyka

  Brak włosa u bezwłosych psów (z wyjątkiem nagich amerykańskich terierów - american hairless terrier) jest wynikiem niekompletnej dominującej mutacji, która jest letalna u homozygot.Dr. O'Brien z zespołem odkrył gen 'nagości'u chińskich grzywaczy w chromosomie 17 przy okazji prowadzenia badań nad neurologiczną chorobą tzw. PNA (PNA - Progressive Neuronal Abiotrophy) (źródło str.41)Nazwa letalny pochodzi od łacińskiego letalis - śmiertelny.Letalnymi nazywamy geny lub genotypy, które powodują niezdolność do życia i śmierć osobnika przed osiągnięciem przez niego dojrzałości płciowej. Geny śmiercionośne powstają w wyniku mutacji (genu lub chromosomu) uniemożliwiających prawidłowy rozwój nosiciela, wskutek braku u niego zdolności do syntezyjednego bądź więcej podstawowych enzymów. Kiedy można powiedzieć, że dany gen jest letalny? Niektóre geny wpływają na fenotyp psa, zmniejszając jego szanse przeżycia. Geny mogą współdziałać i wywołać śmierć zaraz po zapłodnieniu. Inne mogą zapobiegać dalszemu rozwojowi już na etapie blasty (mikroskopijnej kulki komórek).Jeszcze inne mogą nie ujawniać się dopóki embrion nie ukształtuje się w pełni..Wiele letalnych genów powoduje śmierć zaraz po urodzeniu, ponieważ zapobiegają one normalnemu funkcjonowaniu płuc, nerek lub serca. 
Każdy nagi grzywacz jest nosicielem dominującego, letalnego genu 'braku owłosienia' (Hr) oraz genu 'normalnego typu owłosienia'
(hr). Gen (Hr) jest dominujący nad genem (hr) i w postaci
homozygoty (HrHr) powoduje śmierć płodu. Genotyp nagiego psa jest następujący: (Hrhr).
  Hrhr rys.K.Zienkiewicz 
Szczeniaki honozygotyczne pod względem genu 'braku owłosienia' (Hr) o genotypie (HrHr) nie rodzą się. Zamierają w łonie matki i są resorbowane przez jej organizm.
HrHrRys. K.Zienkiewicz 
Poowder puffy nie mają genu nagości (Hr), mają jedynie parę genów 'normalnego owłosienia' (hr), ich genotyp wygląda następująco: (hrhr).Taka kombinacja w żaden sposób nie jest letalna.
hrhrRys. K.Zienkiewicz 
                            Krzyżówki: 

 Rys.© Katarzyna Zienkiewicz


Krzyżówka dwóch nagich psów (HrHr) x (HrHr) może teoretycznie skutkować w następującej kombinacji: 1 (HrHr) (25%) - homozygotyczny nagi pies - ginie; 2 (Hrhr) (50%) - heterozygotyczne nagie psy - przeżywają; 1 (hrhr) (25%) - homozygotyczny pies o normalnym typie owłosienia - przeżywa. Jednak w praktyce takie połączenie może dać same owłosione bądź nagie szczenięta lub ich dowolną kombinację. 

 Rys.© Katarzyna Zienkiewicz


Krzyżówka nagiego psa z powder puffem teoretycznie daje następujący wynik:2 (Hrhr) (50%) - heterozygotyczne nagie psy - przeżywają;2 (hrhr) (50%) - homozygotyczne psy o normalnym typie owłosienia - przeżywają.Jednak w praktyce takie połączenie może dać same owłosione bądź nagie szczenięta lub ich dowolną kombinację. 

Rys.© KatarzynaZienkiewicz


Krzyżówka dwóch powder puffów daje wynik:4 (hrhr) (100%) - homozygotyczne psy o normalnymtypie owłosienia - przeżywają.


Opracowała: Katarzyna Zienkiewicz Hodowla Rosa Thea. 

Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW